Humorgruppen Freudian Slip Productions har gjort denna video som visar en kurs i hur man blir stockholmare.

Är det så här alla utanför Stockholm ser på stockholmare?