Över 173 flygplan står på detta flygplansmusem i Ryssland. I denna video får vi se hur den ser ut från ovan, tack vare en quadrocopter.