Barn fick chansen att skicka in sina “finaste” grimascher till The Tonight Show. Jimmy Fallon och Ricky Gervais får i uppgift att tolka dessa utefter bästa förmåga.