http://youtu.be/HZFXZPlVkbU

Tim Anderson vann den amerikanska Masterchef 2011 och dessa robothänderna har kopierat allt han gör när han lagar en maträtt.