Robert Downey Jr. och hans fru Susan Downey ger oss en guidad tur genom deras väderkvarn som de bor i.