Nu har riksdagen bestämt sig för att TV-avgiften ska betalas via skattesedel. Ändringarna i TV- och radiolagen kommer börja gälla 1 januari 2019.

  • För 2019 kommer avgiften max vara 1300 kronor per person och år.
  • Personer med lägre inkomst än 13 600 kronor i månaden kommer att betala en reducerad avgift.
  • Familjer med två vuxna med lön kommer att få betala max 2600 per hushåll.
  • I dag ska varje hushåll med tv- och radiomottagare betala 2400 kronor per år.