Mellan 1947 och 1969 undersökte det amerikanska flygvapnet över 12 000 ufo-iakttagelser under ett program kallat ”Project blue book”. Majoriteten av dessa var inte alls oförklarliga, oftast rörde det sig om molnformationer, stjärnor, vanliga flygfarkoster och ibland även hemliga spionplan som observerats.

Nu erkänner Pentagon för första gången att de bedrivit ett liknande program, som påbörjades 2007 och avslutades officiellt 2012. Det drevs från femte våningen i försvarshögkvarterets C-flygel och utredde ufo-observationer, främst sådana som gjorts av det amerikanska flygvapnet.