Tjeckiskan Eufrat Mai är den kvinna vars snippa modellerat för den lösvagina vi känner till som “Fleshlight”. I det här klippet besöker hon fabriken och dess arbetare som tack vare hennes fortplantningsorgan har bröd på bordet.