Koncept som visar oss hur det skulle vara om man tog operativsystemet från Watch och stoppade in det i en iPhone.