I USA finns denna offentliga toalett som från utsidan ser ut att vara täckt av speglar, men på insidan set det ut som om att man sitter i en glaslåda.

Skulle ni använda denna toa?