En stor fara när man är ute på öppet hav är att stöta på stora vågor som kan få ett fartyg att slå runt.

Forskare har nu tagit fram en teknik som skall börja inplanterad på större fartyg som får dem att bli otroligt stabila.