Förvånande nog finns det fortfarande människor i detta land som inte har förstått Apples storhet utan fortfarande sitter på en PC och harvar med Microsoft Windows. En del av er har inte bytt för att ni har hört att det skiljer sig så mycket mellan att använda Mac eller PC, medan andra inte byter av principskäl.

Oavsett vilken kategori ni tillhör så är detta en film om hur ni på bara en timme lär er bemästra Mac-datorer.