Numerical har uppdaterats till 1.1 och fått den efterlängtade och av många efterfrågade procentknappen. Nytt är också magiska parenteser som automatiskt ändras och sätts in på rätt ställe. Under en begränsad tid är appen prissänkt till 7 kr, så ni som missade när den var gratis har en chans till att få den billigare.

Ladda ner Numerical för iPhone.