• Allmänna korrigeringar i operativsystemet med förbättringar inom stabilitet och kompatibilitet
  • Löser ett problem som kan göra att Flyttassistent oväntat avslutas
  • Förbättrar kompatibilitet vid anslutning till en Microsoft Exchange-server i Mail
  • Åtgärdar ett problem med ljuduppspelning på en Thunderbolt-skärm
  • Löser ett problem som förhindrar att iMessage-meddelanden skickas
  • Löser ett problem med anslutning till SMB-servrar som har långa namn
  • Åtgärdar ett problem som kan göra att systemet slutar svara vid pinyin-inmatning.