Nu kan du se 360-videos i Facebook, men tyvärr bara på en dator eller på en Android.