update_iphone

Apple forsätter att släppa uppdateringar under tisdagskvällen, denna gång till iOS.

Denna uppdatering innehåller:

  • Minskar mängden ledigt utrymme som krävs för att uppdatera programvara.
  • Löser ett problem som förhindrade en del användare från att ange deras Apple-ID-lösenord för Meddelanden och FaceTime.
  • Åtgärdar ett problem som gjorde att Spotlight slutade visa appar som matchar sökningen.
  • Löser ett problem som förhindrade multitasking-gester från att fungera på iPad.
  • Lägger till nya inställningsalternativ för provtagning i skolor.