Har det känts lite annorlunda att surfa på internet under helgen? Nej, jag trodde inte heller det. Men i fredags övergick ägarskapet av internet från USA till ett internationellt utskott med representanter från företag, organisationer samt människor aktiva i den akademiska världen.