Enligt nya dokument från Edward Snowden så har NSA använts sig av säkerhetshål i appar för att komma åt information från användarna sedan 2007. Det är framför allt sociala appar som Facebook och twitter som utnyttjas men även Google Maps och Angry Birds nämns.

Den information som man kommit åt är bl.a. ålder, kön, civilstatus, sexuell läggning, och hemland.

Via: http://www.svt.se+