Kan vara gott att bli lite nostalgisk och minnas hur det var när iPhone kom ut på marknaden 2007.