Som alltid när Neil deGrasse förklarar något så är det inte bara ett enkelt svar.