Carl Warner har gjort sig känd genom att ta fantastiska bilder på städer och platser som han har byggt upp av mat. Denna gång har han byggt London av mat.

Via: http://sploid.gizmodo.com+