Med inspiration från världens snabbaste landlevande djur, geparden, utvecklar MIT “Cheetah 2”. Med finansiering från Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), så har MIT lyckats skapa en tyst robot som i dagsläget kan röra sig obehindrat på gräs, springa 16 km/h och hoppa över hinder som är strax under 30 cm. MIT’s förhoppning är att Cheetah 2 så småningom ska kunna uppnå hastigheter nära 50 km/h.

Då DARPA är ett amerikansk myndighet under försvarsdepartementet, kan man misstänka att robotteknologin så småningom ska kunna komma till användning i utsatta områden.