Är du känslig för mikroskopiska varelser skall du ej se denna video då den visar vad för typ av liv som finns i en liten droppe vatten från en pöl.