Här har youtube-profilerna Ashens och Guksack skapat en humoristiskt klipp om hur vi skulle kunna bete oss om internet skulle blockeras och kontrolleras helt av staten.