Video där vi får se hur det ser ut när man krossar saker som har frysts i flytande kväve.