I videon får vi se ett enormt amerikanskt krigsfartyg som sjösätts. Känns som om att man borde kunna komma på något mindre våldsamt sätt att sjösätta fartyg.