Japanerna har som ni säkert vet en lite annorlunda TV-kultur än den vi har i Sverige. Detta yttrar sig inte minst genom deras reklamfilmer som verkar innehålla en kombination av uppfinningsrikedom och ren galenskap. Vi ser exempelvis en talande hund som driver ett flygande hus frammåt genom att vifta på svansen…