Till skillnad mot Google Glass så är GlassUp beroende av en smartphone. Via Bluetooth skickas informationen från din smartphone upp till GlassUp som skickar ut informationen framför dig på glaset.

Se filmen här ovan för mer information.