Tanken med det här konceptet är att du skall dra fingret från botten av skärmen upp mot mitten och på så vis dela skärmen för att få fram en ny meny med appar som du snabbt skall kunna hoppa mellan.

Via: http://www.iclarified.com