SET Solutions har skapat detta koncept som skickar ur hologram på ovansidan samt sidorna.