Aaron Moses har åter igen gjort ett koncept, denna gång på iPad Pro.