Och reaktionen blir kanske inte den dom väntat sig?