Att själva benämningen “dinosaurier”  är lika utdöd som vissa arter, så finns det fortfarande några på planeten som klassas som just det. Men hur länge kan de tänkas finnas kvar, och överlever dem oss?