Vad är det som händer med världens klimatförändringar, är det bara luften som blir varmare?