Lyder generalen när det börjar hetta till? Öppnar butiken när den borde? Och, går det egentligen att påverka med läkemedel? Vi tar reda på det.