I den kommande biofilmen Self/les får vi se en rik man som är på väg att dö, flytta sitt medvetande till en ny och yngre kropp. Är detta möjligt?