I denna video för vi det förklarat för oss varför Tedlas bilar inte kan köra sig själva. Man skall bara se deras funktion som assistans.