Jason Kinsella och Charlotte Bakken har byggt en Mac Classic i Lego som också funkar som iPad-ställ.

Via: http://www.tuaw.com+