Den här versionen innehåller nya funktioner, förbättringar och buggfixar.

Live Photos känner nu av när du höjer eller sänker din iPhone, så att Live Photos-funktionen automatiskt låter bli att spela in de rörelserna.

Fler än 150 nya emojitecken med fullt stöd för emojitecknen i Unicode 7.0 och 8.0.

Förbättrad stabilitet som omfattar CarPlay, Musik, Bilder, Safari och sökningar.

Förbättrade prestanda i multitaskinggränssnittet.

Åtgärdar ett problem som kunde leda till att Kalender slutade svara i månadsvyn.

Åtgärdar ett problem som förhindrade att Game Center öppnades för en del användare.

Löser ett problem som ledde till att innehållet zoomades i vissa appar.

Löser ett problem som kunde leda till att ett felaktigt antal olästa brev visades för POP-e-postkonton.

Åtgärdar ett problem som förhindrade användare från att ta bort senaste kontakter från nya brev eller meddelanden.

Åtgärdar ett problem som ledde till att en del brev inte visades bland sökträffarna i Mail.

Löser ett problem med ett grått fält som lämnades i meddelandefältet för ett ljudmeddelande.

Åtgärdar ett problem som orsakade aktiveringsfel hos en del operatörer.

Åtgärdar ett problem som förhindrade en del appar från att uppdateras i App Store.