ios7-animations

När iOS 7 kom ut klagade många på att de kände sig yra av animationerna, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att de flyger emot dig i 30 km/h. För mer information, besök http://www.buzzfeed.com+