Mercedes-Benz-CarPlay-007

Inte alla är positiva till att telefonerna nu mer och mer blir en del av våra bilar, nedanstående citat kommer från en trafiksäkerhetsinstitution i USA som menar att man tappar fokus även om man bygger in telefonerna med handsfree och integrerade lösningar.

“We’re very, very concerned about it,” said David Teater, senior director at the nonprofit National Safety Council. “The auto industry and the consumer electronics industry are really in an arms race to see how we can enable drivers to do stuff other than driving.”

Jag tror de har helt rätt, bara det faktum att man är koncentrerad på telefonen via ett handsfreesamtal gör att åtminstone jag tappar en hel del fokus på körningen. I en tidigare undersökning läste jag att anledningen till att det lätt blir så är att man inte kan se den man pratar med och att denne inte kan se det du ser, såsom situationer i trafiken som kan vara farliga. Om man istället samtalar med en person som sitter i bilen så är dessa med på vad som händer runt bilen på ett helt annat sätt.