Instagram har uppdaterat sin design till iOS med en mycket mer clean och modern design. Även app-ikonen har fått en ny design, men den tycker jag inte var lika snygg.