Fem stycken ingenjörer från Tangible media group på MIT har skapat inFORM, ett bord som med hjälp av kinect återskapar saker i 3D.

Via: http://www.designboom.com+