Många nya företag kämpar i dag med att hitta ett sätt att få ett konstant pengaflöde, vilket kan vara svårt om man enbart säljer hårdvara. Detta har The Verge valt att titta närmare på i denna video.