Redan nu kan vi avslöja att den är… Väldigt liten. Här är en video som kan sätta det hela i ett perspektiv vi kan förstå.