Tom Scott besöker National Physical Laboratory i Storbritannien för att prata kilogram.