I denna video får vi se hur lätt en iPhone leder ström, och kommer den smälta av all ström?