Movieclips Trailers har analyserat Christopher Nolans Batman och tagit fram va de tror att det kostar att vara Batman.

Via: http://gizmodo.com+