Från DynaTAC till iPhone. Ganska mycket har hänt på 40 år.