Hur känslig är egentligen den mänskliga näsan och hur många lukter kan vi urskilja? Svaret på dessa och många fler frågor får ni i denna video.